Regulamin sesji zdjęciowych

obowiązujący od 11.06.2021

Postanowienia ogólne
 1. Podpisanie umowy na wykonanie sesji zdjęciowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem/nie wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.
 2. Klient powierza Fotografowi swoje podstawowe dane osobowe w celu kontaktu dotyczącego realizacji usługi, tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy.
 3. Prawa autorskie do zdjęć należą do Fotografa. Z związku z tym, zakazane jest modyfikowanie ostatecznego wyglądu fotografii m.in. nakładania filtrów czy kadrowania.
 4. Fotograf gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie, uzgodnionym w umowie.
 5. Fotograf zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych oraz ochrony wizerunku Klienta poprzez nieudostępnianie zdjęć bez wiedzy i zgody Klienta.
 6. Klient, z momentem otrzymania zdjęć, uzyskuje prawo do ich wykorzystania w celach niekomercyjnych.
 7. Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Fotografa.
 8. Podpisując umowę na wykonanie sesji zdjęciowej Klient wyraża/nie wyraża zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w celu promocji twórczości Fotografa na stronie internetowej: karolinakurek.com, fanpage’u: www.facebook.com/karolinakurekcom oraz Instagramie: www.instagram.com/karolinakurek_com/. Zgoda na udostępnienie wizerunku może być cofnięta w każdym momencie.
 9. Fotograf wykonuje usługi od poniedziałku do piątku. Możliwe jest indywidualne uzgodnienie terminu w dzień przypadający w weekendy lub święta.
 10. Fotograf oferuje również możliwość wykupienia sesji w formie voucheru prezentowego.
 11. Cena sesji dotyczy wykonania usługi fotograficznej. Każde dodatkowe działanie Fotografa jest płatne.
 12. Wynagrodzenie za sesję zdjęciową należy uiścić przelewem. Klient nie otrzyma plików do czasu otrzymania przez Fotografa kwoty pełnego wynagrodzenia.
 13. Dane do przelewu to:

KUREK-SUWAŁA Sp. z o.o.
Nr konta: 19 1870 1045 2078 1070 3560 0001

Sesja zdjęciowa
 1. Rezerwacja terminu sesji wiąże się z wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości sesji.
 2. W przypadku wystąpienia losowych sytuacji istnieje możliwość przełożenie sesji na najbliższy możliwy termin (zadatek nie przepada).
 3. W przypadku wystąpienia losowych sytuacji po stronie Fotografa możliwa jest zmiana terminu na możliwie najszybszy, odpowiadający obu stronom lub zastępstwo w przypadku reportażu z uroczystości. Klient nie będzie przedstawiał z tego tytułu żadnych roszczeń finansowych ani prawnych.
 4. Na sesję zdjęciową Klient przybywa punktualnie. W przypadku spóźnienia lub niemożliwości dotarcia Klient uprzedza Fotografa przynajmniej 1 godzinę przed umówioną godziną sesji.
 5. Fotograf nie udostępnia surowych plików RAW. Zdjęcia poza pakietem można dokupić w cenie 30 zł za sztukę.
 6. W terminie 7 dni od wykonania sesji Fotograf prześle Klientowi nieedytowane zdjęcia do wyboru (zgodnie z wykupionym pakietem). Klient dokonuje wyboru zdjęć w przeciągu 14 dni.
 7. Wybrane przez Klienta fotografie zostaną poddane edycji graficznej oraz dostarczone w formie elektronicznej w terminie max. 4 tygodni. O odbiorze zdjęć Zamawiający zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
 8. Każde nadprogramowe ujęcie oraz odbitka, ponad ilość ustaloną w pakiecie, są dodatkowo płatne.
 9. Klient nie ingeruje w obróbkę otrzymanych zdjęć.
 10. Obróbka zdjęć odbywa się przy pomocy programów Adobe Lightroom i Adobe Photoshop. Obróbka i wszelkie modyfikacje wyglądu dotyczą drobnych zmian skórnych oraz wszystkich zmian nietrwałych (siniaków, skaleczeń itd.). Fotograf nie wykonuje retuszu zmieniającego proporcje sylwetki, nie przerabia wyrazu twarzy, oczu czy innych części ciała.
 11. Przygotowanie ubioru na sesję leży po stronie Klienta. Fotograf na prośbę klienta udziela wskazówek.
 12. W przypadku sesji plenerowych, wszystkie dodatkowe opłaty tj.: bilety wstępu, opłaty i dodatkowe koszty wykonywania sesji ponosi Klient.
RODO
 1. Administratorem Twoich danych jest KUREK-SUWAŁA Sp. z o.o. z siedzibą Leśnej Rzece, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 812-192-40-26, REGON: 38 9191323, KRS: 0000906089. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kurek.suwala@gmail.com. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Leśna Rzeka 50a, 26-922 Sieciechów.
 2. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – prowadzenia procesów reklamacyjnych.
 3. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami listownie pod adresem pod adresem Leśna Rzeka 50a, 26-922 Sieciechów lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kurek.suwala@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez KUREK-SUWAŁA Sp. z o.o. w ramach zawieranych z Tobą umów.